ஆலய கோபுர மின்னல் கடத்திகள்

40.00

ஆலய கோபுர மின்னல் கடத்திகள்

 

Category:

Description

ஆலய கோபுர மின்னல் கடத்திகள்

 LIGHTENING CONDUCTORS FOR TEMPLE TOWERS

 Swarnapuri Sridharan

 கோபுரங்களுக்கு மின்னல்கடத்திகள் வடிவமைத்து பராமரிப்பது எப்படி?

 Details of Lightning Conductors on top of Gopurams, conforming to ISI standards and Āgama Vidhis, their installation & Maintenance, with cross-references and diagrams.

 Lang:  Tamil

 Pages: 112

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1