காக்க! காக்க! கந்தன் கை வேல் காக்க

20.00

காக்க! காக்க! கந்தன் கை வேல் காக்க

 

 

Category:

Description

காக்க! காக்க! கந்தன் கை வேல் காக்க

KĀKKA! KĀKKA! KANDAR KAI VEL KĀKKA!

 Swarnapuri Sridharan

 வேல் வழிபாட்டிற்கான வேல்மாறல் மஹாமந்த்ரம் உள்ளிட்ட தமிழ்ப்பாக்களின் தொகுப்பு

 Tamil songs oriented towards worshipping the VELĀYUDHAM of Lord Murugā.

 Language:  Tamil

Pages: 48

 

 

 

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1