க்ரந்த புஷ்ப மாலா 1

250.00

க்ரந்த புஷ்ப மாலா

Categories: , ,

Description

க்ரந்த புஷ்ப மாலா 1

GRANTHA PUSHPA MĀLĀ  1

 ஏகாக்நி காண்டம், ஆபஸ்தம்ப க்ருஹ்யம், கபர்தீ காரிகை, ஆபஸ்தம்ப பூர்வ ப்ரயோகம்.

Lang: Sanskrit (Grantha)

Pages: 328

Additional information

Languages

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1