சாந்தி குஸுமாகர ஸங்கரஹ 3

50.00

சாந்தி குஸுமாகர ஸங்கரஹ

Categories: ,

Description

சாந்தி குஸுமாகர ஸங்கரஹ 3

 SĀNTHI KUSUMĀKARA SANGRAHA

 ஷஷ்டியப்தபூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, விஜயரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், ஸ்வர்ணாபிஷேகம், செளநகோக்த / போதாயநோக்த / சைவாகமோக்த உக்ரரத சாந்தி ப்ரயோகம்

Lang: Tamil/ Sanskrit (Devanagari)

Pages: 80

 

Additional information

Languages

,

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1