சிவாக்நியில் சண்டீ ஹோமம்

25.00

சிவாக்நியில் சண்டீ ஹோமம்

Category:

Description

சிவாக்நியில் சண்டீ ஹோமம்

SIVĀGNIYIL CHANDI HOMAM

 Swarnapuri Sridharan

 

தந்த்ர ஸங்கரமின்றி, சிவாக்நியில் சண்டீ ஹோமம் செய்வதற்கு ஆகம வல்லுநர்கள்/ வைதிகர்கள்/ ஸ்ரீவித்யா உபாஸகர்கள் கலந்துரையாடி உருவாக்கிய ஹோம பத்ததி

Lang:  Tamil

Pages: 80

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1