தத்வார்ச்சனை ஸ்பர்ஸாஹுதி

30.00

தத்வார்ச்சனை ஸ்பர்ஸாஹுதி

 

Category:

Description

தத்வார்ச்சனை ஸ்பர்ஸாஹுதி

TATVĀRCHANAI-SPARSĀHUTI

 Shalava Ka. Sri Rajappa Sivachariar

 கும்பாபிஷேகக் க்ரியைகளின் அங்கம்

 Rituals Performed during Kumbhābhishekham

 

Language:  Sanskrit (Grantha) / Tamil

Pages: 80

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1