பவித்ரோத்ஸ்வம்

190.00

பவித்ரோத்ஸ்வம்

Category:

Description

பவித்ரோத்ஸ்வம்

PAVITROTAVAM

 Swarnapuri Sridharan

 சிவாலயங்களில் நடைபெற்றுவரும் வார்ஷிக பவித்ரோத்ஸ்வம்  குறித்த ஒரு விரிவான நூல். அகோர சிவாசார்யாரின் க்ரந்தலிபி நூலான க்ரியாக்ரமத்யோதி யிலிருந்து தேவைப்பட்ட பகுதிகள் எடுத்து அச்சிடப்பட்டுள்ளன.

 Meant for Sivāchāryārs & Temple Administrators doing / preparing for the Performance of Pavitrotsavamin their Shivālayās. A comprehensive compendium including mantras in Grantha Lipi.

 Lang:  Sanskrit (Grantha) / Tamil

 Pages: 304

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1