ஸங்கீத பால போதினி

150.00

ஸங்கீத பால போதினி

Out of stock

Category:

Description

ஸங்கீத பால போதினி

Sangeetha Bala Bhodhini                               

வைணிக வித்வான் அ. அனந்தக்ருஷ்ணய்யர்

Veena Vidwan A. Ananthakrishna Iyer

 இதில் ஸ்வராவளி, அலங்கார கீதங்கள், தான வர்ணங்கள், கீர்த்தனங்கள், கடபயாதி சக்ரம், ராகத்தின் ஆரோஹண அவரோஹணங்கள் முதலியன அடங்கியிருக்கின்றன. வெங்கடமகி, புரந்தரதாஸர், த்யாகராஜஸ்வாமி, ஸ்யாமா சாஸ்த்ரிகள், முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர், ராமஸ்வாமி தீக்ஷிதர், ராமநாதபுரம் ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார், வேதாந்த பாகவதர், பட்டிணம் ஸூப்ரம்மண்ய அய்யர், ஸூப்பராம தீக்ஷிதர், அனந்தக்ருஷ்ணய்யர் முதலியவர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் கொண்டது.

 Carnatic music bigginer’s manual. Contains compositions by Venkatamahi, Purandharadasar, Thyagaraja Swami, Syama Sastri, Muthuswami Dikshitar, Ramaswamy Dikshitar, Ramanathapuram Srinivasa Iyengar, Vedanta Bhagavathar, Pattinam Subramania Iyer, Subburama Dikshitar and Ananthakrishna Iyer.

 Language: Tamil

Pages: 100

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Sri Guruguha Gana Vidyalaya

UA-85045786-1