ஸ்ரீவால்மீகீ ராமாயணம் ஸூந்தர காண்டம்

90.00

ஸ்ரீவால்மீகீ ராமாயணம் ஸூந்தர காண்டம்

 

 

Description

Sri Valmiki Ramayanam

ஸ்ரீவால்மீகீ ராமாயணம் ஸூந்தர காண்டம்

 ச.மகா. நடேச சாஸ்திரிகள்

 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் சரியான தமிழில் கூட்டியும் குறைத்தும் மொழிபெயர்க்காமல் கறந்த பால் கறந்த வண்ணம் வால்மீகீ சொன்னவாறே மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. தமிழில் ஸூந்தர காண்டம் பாராயணம் செய்ய உகந்தது.

 Language: Tamil

 Pages: 215

 

 

 

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Sri Chakra

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஸ்ரீவால்மீகீ ராமாயணம் ஸூந்தர காண்டம்”

UA-85045786-1