ஸ்ரீவால்மீகீ ராமாயணம்

900.00

ஸ்ரீவால்மீகீ ராமாயணம் 

 

 

Out of stock

Description

Sri Valmiki Ramayanam 6 காண்டங்கள்

ஸ்ரீவால்மீகீ ராமாயணம் 6 Volumes

 ச.மகா. நடேச சாஸ்திரிகள்

 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் சரியான தமிழில் கூட்டியும் குறைத்தும் மொழிபெயர்க்காமல் கறந்த பால் கறந்த வண்ணம் வால்மீகீ சொன்னவாறே மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. தமிழில் பாராயணம் செய்ய உகந்தது.

 Language: Tamil

 Pages: 2015

 

 

 

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Sri Chakra

UA-85045786-1