ஸ்ரீவித்யா ஸபர்யா வாஸனை

140.00

ஸ்ரீவித்யா ஸபர்யா வாஸனை

Category:

Description

ஸ்ரீவித்யா ஸபர்யா வாஸனை

SRIVIDYĀ SAPARYĀ VĀSANAI

N. Subramania Iyer (Chidānandanāthar)

 A descriptive book by Chidānandanāthar on SriVidyā rituals

 Lang:  Tamil / Sanskrit (Devanagari)

Pages: 272

Additional information

Authors

Languages

,

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1