ஸ்ரீ வித்யா நித்யாஹ்நிகம்

140.00

ஸ்ரீ வித்யா நித்யாஹ்நிகம்

Out of stock

Categories: ,

Description

ஸ்ரீ வித்யா நித்யாஹ்நிகம்

SRIVIDYĀ NITYĀHNIKAM

N. Subramania Iyer (Chidānandanāthar)

 தினசரி ஸ்ரீ வித்யா புஜா மந்திரங்க்ள் ஸ்லோகங்க்ள்

Lang:  Tamil / Sanskrit (Tamil)

Pages: 256

Additional information

Authors

Languages

,

Pages

Publisher

Swarnapuri

UA-85045786-1