ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம்

180.00

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம்

 

 

Category: Tags: ,

Description

Sri Vishnu Sahasranama Bhasyam

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம்

 மணலூர் வீரவல்லி இராமானுஜாசாரியார்

 ஸ்ரீ சங்கரபாஷ்யத்திற்கும் ஸ்ரீ பராசரபட்டர் பாஷ்யத்திற்கும் சரியான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. 90 ஆண்டுகளுக்கு முன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

 Language: Tamil

 Pages: 300

 

 

 

Additional information

Authors

Languages

Pages

Publisher

Sri Chakra

UA-85045786-1